Twoorb Plugins  1.0
 All Classes Namespaces Functions Variables Enumerations Enumerator Properties
Twoorb.PrefabSystem.AssetBundleData Member List

This is the complete list of members for Twoorb.PrefabSystem.AssetBundleData, including all inherited members.

BundleNameTwoorb.PrefabSystem.AssetBundleData
ContainsReferences()Twoorb.PrefabSystem.AssetBundleData
GetInstantiatedObject(string prefabName)Twoorb.PrefabSystem.AssetBundleData
GetTotalReferenceCount()Twoorb.PrefabSystem.AssetBundleData
ReturnInstantiatedObject(string prefabName, GameObject instantiatedObject)Twoorb.PrefabSystem.AssetBundleData
ThisAssetBundleTwoorb.PrefabSystem.AssetBundleData
Unload()Twoorb.PrefabSystem.AssetBundleData